Bestuur

Bestuursleden 

de heer dr. M.P. Bergen (voorzitter)
mevrouw dr. R.M.Y. Barge
mevrouw dr. A. Hartman
de heer drs. J.A.D. van de Pavoordt (penningmeester)
mevrouw drs. B.J. Sibbles
mevrouw dr. C.L.A. Vleggeert-Lankamp
de heer mr. D.B. Zieren

Bestuursadviseur

mevrouw drs. I. van der Ham

Ambtelijk secretaris 

mevrouw E.J.M. Schlaghecke-van Dun

Related Articles

Contact

hartjes

Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

Telefoon 010 241 2412
E-mail kfa@rijndam.nl