kinderrevalidatie
Slide Background

Subsidie

Het bestuur van KFA kent subsidie toe aan projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, zorgvernieuwing en overige projecten. De projecten dienen gerelateerd te zijn aan de doelstelling van KFA: de ontwikkeling en stimulering van de revalidatie van en de zorg voor lichamelijk gehandicapten - kinderen en eventueel ook volwassenen - in Rotterdam en regio, zulks indien en voor zover de kosten daaraan verbonden niet op een andere wijze, bijvoorbeeld door verzekering of subsidie, gedekt zijn.

Related Articles

Contact

hartjes

Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

Telefoon 010 241 2412
E-mail kfa@rijndam.nl