Bestuur

Bestuursleden 

De heer Dr. M.P. Bergen (voorzitter)
De heer Drs. J.A.D. van de Pavoordt (vicevoorzitter/penningmeester)
Mevrouw Dr. R.M.Y. Barge
Mevrouw Dr. L.E.M. van den Berg
De heer Prof. Dr. J.W. Gorter
De heer Mr. L.P. Lustermans
Mevrouw Dr. C.L.A. Vleggeert-Lankamp

Bestuursadviseur

De heer Dr. R.F. Pangalila

Ambtelijk secretaris 

Mevrouw E.J.M. Schlaghecke-van Dun

Related Articles

Contact

hartjes

Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

Telefoon 010 241 2412
E-mail kfa@rijndam.nl