Projecten wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing

hartjes

Radboud UMC - Amalia Kinderziekenhuis

Gezamenlijk op weg naar persoons- en familiegerichte zorg: het ouderperspectief op symptomen en impact van posterior drooling, wat kan leiden tot…

Adelante | Wij wheelen mee.

Dit project beoogt de zelfredzaamheid van rolstoelgebonden jongeren met en in de rolstoel te stimuleren. Binnen Adelante wordt samengewerkt met alle…

Pluryn | De Groeifabriek

De Groeifabriek; het ontwikkelen van een groeimindset. Optimaliseren van de residentiële zorg voor lichamelijk gehandicapte jongeren door middel van…

De Hoogstraat | WWW-wijzer

WWW-wijzer; een innovatieproject gekoppeld aan onderzoek, waarin een digitale tool wordt ontwikkeld die gezinnen met een kind met een lichamelijke…

De Hoogstraat | WWW Wijzer fase 02

Minstens drie revalidatiecentra en een revalidatieafdeling van een academisch ziekenhuis zullen deelnemen om na te gaan hoe de digitale tool in het…

VUMC | MOVING-CP

Veel voorkomende loopproblemen bij CP zijn vermoeidheid bij het lopen en een verminderde loopduur. Een loopanalyse is een belangrijk hulpmiddel om…

Adelante | #Eurekah

Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals door gebruik te maken van Zorg arQive als platform…

Related Articles