Nalaten

U kunt vastleggen dat bij uw overlijden een deel van uw nalatenschap aan KFA ten goede komt. Dit moet bij de notaris vastgelegd worden in een testament.

In een testament kunt u een legaat opnemen van een bepaald bedrag ten behoeve van KFA. Een legaat is een bedrag of voorwerp dat iemand op grond van een testament bij overlijden nalaat aan een persoon of instelling.

U kunt in een testament in plaats van een legaat ook (een deel van) uw hele nalatenschap aan KFA nalaten. U benoemt KFA dan voor het geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam.

Een testament kan te allen tijde via een notaris gemaakt, veranderd of herroepen worden zolang u leeft en geestelijk in staat bent te bepalen wat u wilt. Het voordeel van bevoordeling van KFA in een testament is dat er tijdens uw leven geen verplichtingen ontstaan.

Aangezien KFA aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is KFA geen erfbelasting verschuldigd over legaten en erfenissen.

Uitgebreide informatie over legaten, erfrecht en over de tarieven van notariële akten kunt u verkrijgen via:

  • de notaris in uw eigen woonplaats;
  • de notaristelefoon, 0900 34 93 93;
  • internet, www.notaris.nl.

Related Articles

Contact

hartjes

Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

Telefoon 010 241 2412
E-mail kfa@rijndam.nl